Obchodní podmínky

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Každá potvrzená objednávka ze strany Autobaterie-vyhodne.cz, vůči kupujícímu je považována za závaznou.
 Při každé objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ, datum pro bezproblémové dodání zboží)

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Přijetí objednávky Vám potvrdíme telefonicky. O odeslání zásilky budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 1- 3 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat, abychom Vám potvrdili termín dodání. Běžné produkty máme skladem na prodejně, expedice je obvykle v den objednávky.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 10ti dnů zrušit telefonicky nebo e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky. Zboží nesmí být použité, porušené a veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Peníze za zboží vracíme nejpozději do 5ti pracovních dnů od převzetí vráceného zboží. S účinností od 1.1.2014 upozorňujeme zákazníky, že zakoupené zboží lze vrátit do 14 dnů od data prodeje.

 6) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem nebo přepravní společností (v případě autobaterií) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese v plné výši kupující.

 7) ÚHRADA ZBOŽÍ

Zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu. Tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží, objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky).
V běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží.

 8) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Běžně zboží zasíláme přepravní službou Toptrans až k Vám domů nebo do práce.
Při přebírání zboží doporučujeme ihned zboží zkontrolovat.
Pokud je zboží poškozeno, sepište s přepravcem "Protokol o poškození zásilky" a zásilku nepřebírejte.
Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel.

 

9) DOPRAVA

 

Doprava v ČR společností TOPTRANS 

99,- Kč - motobaterie

 199,- Kč - všechny druhy kyselinových baterií (mimo motobaterie)

99,- Kč ostatní zboží (mimo motobaterie a kyselinové baterie)

 

platba - dobírkou 50,- Kč

 převodem 0,- Kč

    

                                                        

 10) ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

 Výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením a nadměrným zatížením.
Přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.
Pro běžnou reklamaci postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

 11) REKLAMACE

Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.
V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně.
V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt.
Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout.
Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.
Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží. Tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má zboží vady, které brání, aby sloužila danému účelu.
V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Emailová adresa pro uplatňování reklamací: info@autobaterie-vyhodne.cz

Adresa pro zasílání reklamací:

(nutno předem dohodnout na emailu: info@autobaterie-vyhodne.cz )

 

 

 

  

12) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

 

  1. Vážený spotřebiteli, pokud se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@autobaterie-vyhodne.cz
  2. Pokud se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

13) PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Obchodní podmínky jsou platné do odvolání nebo vydání nových obchodních podmínek.


 

Provozovatel stránek

Vazil Bembilo
Vajgar 579/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 01990969

 

Nabízíme prodej olověných akumulátorů pro velkoobchod a maloobchod. Při pravidelných odběrech autobaterií možnost zajímavých individuálních slev a bonusů. Prodej značkových autobaterií VARTA, AKUMA, FIAMM, EXIDE pro užití do osobních i nákladních automobilů.